فارسی

سنکچواری یک مرکز بهداشت برای پناهندگان در ناحیه کیچینر، آنتاریوی کانادا میباشد

تلاش ما بر این است که پناهندگان تازه وارد آسیب پذیردر ناحیه واترلو را  شخصا محور اصلی قرار بدهیم ضمن اینکه خدمات پزشکی خود را مبتنی برشواهد ارایه میکنیم. اگر امکان داشته باشد، تلاش میکنیم که در طول خدمات درمانی از یک مترجم هم زبان برای شما استفاده نماییم! ما هم چنین خدمات دیگری را در این محل ارایه میکنیم که شامل: حمایت برای مستقر نمودن شما، پر نمودن فرم ها، مشاوره های بهداشتی ومشاوره برای التیام بخشیدن به صدمات روحی ، توصیه های تغذیه ای و برنامه هایی در رابطه با زایمان ، والدین و احترام قاثل شدن برای تفاوت ها میباشند.

ما به طور قاطع متعهد هستیم که هرگز از یک پناهنده پولی درخواست نکنیم.

بعضی ازمنابع در رابطه با تعلیمات بهداشتی را در وبسایت ما در اینجا به زبان خودتان  در دسترس میباشد.

اینجا  نقشه ایی وجود دارد که اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومی را به شما نشان میدهد.

اینچا نقشه ایی وجود دارد که به مکانهایی که  ما معمولا بیماران رابه آنجا ارجاع میدهیم نشان میدهد. در

آیا مایلید بیمار ما باشید و یا در حال کمک به یک پناهنده میباشید که مایل است از خدمات ما استفاده نماید؟ لطفا با ما تماس بگیرید.

آدرس: شماره 310 خیابان کینگ  شرقی ، سوثیت شماره 203
کیتچینر، آنتاریو
N2G 2L3
226-336-1321 : شماره تلف

ساعات کاری:
دوشنبه – پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 4:30 بعد از ظهر. روزهای جمعه از ساعت 9 صبح تا 1:30 بعد از ظهر
تعطیلات آخر هفته بسته میباشد

مکان های بسیاری در اطراف ساختمان است  که میتوانید آزادنه به مدت 2 ساعت ماشین خود را پارک نمایید. راه دیگر این است که  ماشین خود را در پارکینگ زیرزمینی در زیر ساختمان فارمرز مارکت پارک نمایید و در هنگام خروج از طرف ما به شما بلیطی داده خواهد شد که بتوانید مجانا از پارکینگ خارج شوید.

خط اتوبوس شماره 7 در مقابل ساختمان توقف دارد . هم چنین     ” ال آر تی” هم در آینده در نزدیکی این مکان توقف دارد.